Türk Péter (1943-2015) életműkiállítása

2018. február 22 - 2018. április 29.
Türk Péter: Kérdőjeles kísérletek, 1972 (részlet)
Türk Péter konceptuális irányultságú, következetes és koherens munkásságának mindegyik szakaszában kiemelkedő jelentőségű, nemzetközi színvonalú műveket hozott létre. A szakma által mindig is sokra értékelt, de csak szűkebb körben ismert, eddig feldolgozatlan életmű most először kerül a maga sokszínűségében a nagyközönség elé, egy életmű-kiállítás és katalógus formájában.

Türk Péter életművét a rendszerelvűség, a struktúrákban s ugyanakkor sorozatokban való gondolkodás, a redukált eszköztárral, első pillantásra hétköznapinak tűnő témákból kibontott gondolati gazdagság jellemzi.

Korai művei a lírai absztrakció jegyében keletkeztek, majd minimalista-geometrikus képeket és reliefeket alkotott. A hetvenes évek elejétől a fogalmi-konceptuális művészet jegyében dolgozott. A hetvenes évek közepétől munkásságában évtizedekre meghatározó jelentőségűvé vált a fotó médiuma és a fényképezés különböző – gyakran saját leleményeként létrehozott – technikai változatai.

Egy váratlan, meghatározónak bizonyult személyes isten-élmény hatására 1989-ben hívő lett. Ezt követően új alapra helyezte munkásságát: a látás és a valóság analízisét, valamint a művész pozícióját a hit perspektívájából kezdte értelmezni. A hit élete végéig nyitott, befogadó attitűdként jelent meg munkáiban. Alapállása a néző számára első pillanatban rejtett, szimbolikus-metaforikus formákban, szelíd, de fontos opcióként, térítő szándék nélküli, intellektuális javaslatként öltött testet.
A kiállítás – melyen számos munkája először kerül a közönség elé – minden bizonnyal revelatív lesz mind a szakma, mind a nagyközönség számára.

Iratkozzon fel
HÍRLEVELÜNKRE!